Maandag 6 januari 2020 van 15.30 uur tot 16.15 uur Driekoningenzingen bij woonzorgcentrum de Bijsterstede, Energieplein 54 in Tilburg.


Zondag 9 februari 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur tijdens Samen Zondag Vieren (SA-ZO-VI) in wijkcentrum de Wildacker, van Hogendorpplein 73 in Goirle.


Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om de repetities vanaf 10 maart tot nader te bepalen datum op te schorten. 

We houden via social media of op gepaste afstand contact, spreken de wens uit dat eenieder goed voor zichzelf en voor elkaar zal blijven zorgen, zodat we later weer gezellig samen kunnen zingen.

 


Dinsdag 7 April 2020 's middags paasviering voor de Zonnebloem Goirle in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.

Helaas kan dit optreden vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus geen doorgang vinden. 


Maandag 27 April 2020 (Koningsdag) van 14.30 uur tot 16.30 uur in woonzorgcentrum de Bijsterstede, Energieplein 54 in Tilburg. Geen doorgang vanwege maatregelen omtrent coronavirus.

 


Op vrijdag 19 juni 2020 zijn we van de partij bij de elfde editie van Goirle Zingt, onderdeel van het Midzomerfestival, op het Kloosterplein in het centrum van Goirle. Dit jaar geen doorgang vanwege maatregelen omtrent het coronavirus en de gestelde richtlijnen van het RIVM hieromtrent. Het is verplaatst naar 2021 met behoud van het thema van 2020.


Vrijdag 26 juni 2020 van 14.30 uur tot 16.30 uur in woonzorgcentrum de Bijsterstede, Energieplein 54 in Tilburg. Geen doorgang vanwege maatregelen omtrent het coronavirus.


Vrijdag 28 augustus 2020 van 14.30 uur tot 16.30 uur in woonzorgcentrum de Bijsterstede, Energieplein 54 in Tilburg.

Geen doorgang vanwege voorschriften omtrent het coronavirus.


Vrijdag 18 september 2020 Goirle Zingt, onderdeel van het midzomerfestival, op het Kloosterplein in het centrum van Goirle.

Dit was 19 juni 2020 gepland, maar is verplaatst naar 18 september 2020 vanwege maatregelen omtrent coronavirus. Dit jaar helaas geen doorgang vanwege maatregelen omtrent het coronavirus en de gestelde richtlijnen van het RIVM hieromtrent. Het is verplaatst naar 2021 met behoud van het thema van 2020.


Yess, we mogen weer. Dinsdag 22-06-2021, na ruim een jaar en drie maanden geconfronteerd te zijn met coronamaatregelen, mochten we onze repetitie buiten eindelijk weer oppakken. In de tuin van de Wildacker hebben we, ondanks het slechte weer, de sterren (regendruppels) van de hemel gezongen. Het was weer super om samen te zijn en enthousiast te zingen.